بولتن‌های خبری یکی از پراستفاده‌ترین ابزارهای روابط عمومی در سازمان‌ها هستند. مزیت ویژه بولتن‌های مبناخبر این است که ‏برمبنای مقایسه جمع خروجی رسانه‌ها و میزان بازتاب هر عنوان خبری، عناوین را رتبه‌بندی کرده و پربازتاب‌ترین خبرهای ایران یا ‏هر حوزه مشخص خبری را در قالب بولتن خبری به شما ارائه می‌دهند. ‏ با استفاده از امکانات سیستم پایش رسانه مبناخبر شما می‌توانید به صورت روزانه، هفتگی یا ماهانه بولتن‌های خبری دلخواه را در ۹ ‏حوزه خبری دریافت نمایید. بولتن‌های خبری مبناخبر بر اساس پربازتاب‌ترین خبرهای در گردش در رسانه‌های ایران ساخته می ‌شوند و در حوزه‌های اقتصاد، سیاست، بین الملل، ورزش، جامعه، هنر و فرهنگ، سلامت و سبک زندگی، آیین و اندیشه و فناوری ‏قابل ارائه هستند.‏ بولتن خبری سفارشی شما می‌تواند پربازتاب‌ترین عناوین در کل اخبار یا یک یا چند حوزه از حوزه‌های خبری فوق را در بر بگیرد. در ‏فرآیند تولید بولتن، خروجی کلیه رسانه‌های تحت پوشش سیستم…

Please publish modules in offcanvas position.