معرفی اجزای مجله  محتوای اصلی مجله مبناخبر، مجموعه گزارشهای آماری برگرفته از خروجی عملیات پایش و رصد رسانه‌های ایران است که در قالب گزارش‌های روزانه، هفتگی و ماهانه، پربازتاب‌ترین اخبار ایران، فعال‌ترین رسانه‌ها و عملکرد هر حوزه خبری را به تفکیک نمایش می‌دهد. در بخش منتخب‌ها، دیدگاه و تحلیل، گزیده‌ای متفاوت از خبرها، بازتاب‌های آن‌ها و تحلیل عملکرد رسانه‌ها پوشش داده می‌شوند. بخش بازتاب برندها در رسانه‌ها گزارش‌هایی را در اختیار علاقمندان به رصد بازتاب برندها و صنایع در رسانه‌ها قرار می‌دهد. هر یک از اجزای مجله مبناخبر بازتاب دهنده نمودی از عملکرد جمعی رسانه‌ها، در یک دوره زمانی است. از یک سو، این اجزا به لحاظ محتوا  به سه دسته گزارشهای عمومی، گزارشهای سرویس‌های خبری و گزارشهای تحلیلی، و از سوی دیگر متناسب با بازه به‌روزرسانی، به دسته‌های روزانه، هفتگی و ماهانه، طبقه بندی می‌شوند. ۱- گزارش‌های عمومی در گزارشهای عمومی شامل «نمای روز»، «نمای هفته» و «نمای ماه» آنچه در…

Please publish modules in offcanvas position.